Het aantal auto's van 25 jaar of ouder in Nederland is voor het tweede jaar op rij gedaald. 

Aan het begin van 2015 waren er bijna 300.000 personenauto's van 25 jaar of ouder, dat zijn er veertienduizend minder dan een jaar eerder. 

Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendmaakt.

Tot 2013 steeg het aantal oldtimers nog. De daling heeft volgens het CBS vooral te maken met de aanscherping van de regels voor wegenbelasting in 2012. Tot die tijd waren auto's van 25 jaar of ouder helemaal vrijgesteld van wegenbelasting. Vanaf 1 januari 2014 zijn alleen nog oldtimers van veertig jaar of ouder helemaal wegenbelastingvrij.

Oldtimers

De daling is het sterkst in het aandeel diesel- en lpg-auto's van 25 tot veertig jaar oud, zo blijkt uit de cijfers. Ten opzichte van een jaar eerder is sprake van een daling van 30 procent. Dit komt voornamelijk doordat de vrijstelling voor wegenbelasting voor deze categorie is vervallen. Voor oldtimers van bouwjaar 1975 tot en met het bouwjaar 1987 die op benzine rijden, geldt een aangepast tarief. 

Het totaal aantal oldtimers van veertig jaar of ouder neemt nog wel altijd toe. Bij de aanvang van dit jaar waren dat er 8.500 waarmee het aantal op 122.000 uitkwam. De stijging wordt veroorzaakt doordat het aantal auto's dat veertig jaar of ouder is harder toeneemt dan dat er auto's uit deze categorie worden gesloopt of geëxporteerd.