LEIDSCHEVEEN - In Leidschenveen verrijzen binnen twee jaar ruim tweehonderd woningen in vijf rijtjes waar op het dak geparkeerd gaat worden. NL Architects in Amsterdam tekende voor deze nieuwe oplossing in de zoektocht naar ruimte in de Randstad.
NL Architects

Het principe heeft veel weg van een dijk met woningen daarin, of een verhoogde weg waaronder woningen staan. Door de straat en parkeerhavens rond huizen naar het dak te verplaatsen ontstaat 25 procent ruimtewinst.

En daar is het ook allemaal om te doen, licht een van de architecten Kamiel Klaasse toe. "In Nederland is het vechten om de ruimte. Dit is een van de oplossingen."

Een andere reden om het gebied zo in te vullen was om de woonwijk op die manier door meer onbebouwde ruimte aantrekkelijker te maken. "We kunnen nu kiezen: of meer tuin, of meer openbare ruimte. De typisch Nederlandse straten worden nu volledig groen", aldus Klaasse. De definitieve inrichting van de ruimten is nog niet bekend.

Geluidsvoordelen

Het idee van NL Architects is gemaakt in opdracht van Stichting WoonInvest en projectontwikkelaar Hopman Interheem Groep. In het ontwerp is wel extra rekening gehouden met de isolatie van het dak.

Volgens de architecten zijn er zelfs geluidsvoordelen te behalen wanneer het dak als parkeerterrein wordt gebruikt, "omdat er geen auto's tussen de gevels rijden en starten weerkaatst het geluid niet."

Andere voordelen zijn meer voorspelbaar, zoals het autoluw wonen en het landschappelijk karakter van de buurt als geheel. Nadeel is de extra kosten voor een parkeerdak en alle beveiligingsmaatregelen zodat auto's niet van het dak rijden.

Een ander nadeel is de inkijk vanaf het dak in de tuin, maar dat kan opgelost worden met een begroeide dakrand. In principe komen onder de parkeerdaken vier type woningen. In 2004 moeten de woningen er staan.