Het autobezit onder 65-plussers is in de periode 2000 tot 2014 flink gestegen. Het aantal verdubbelde van ruim 750.000 naar bijna 1,5 miljoen. 

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim een derde van de 65-plussers had in 2000 een auto. Dit aantal is in 2014 gestegen tot ongeveer de helft. Dit komt onder andere doordat ouderen mobieler zijn geworden en vaker over een rijbewijs beschikken. 

Er is nog wel een groot verschil in het autobezit tussen mannen en vrouwen. Bijna driekwart van de mannen heeft in 2013 een auto op naam, tegenover een kwart van de vrouwen. Bij personen onder de 65 is het verschil in autobezit tussen mannen en vrouwen kleiner.