Nederlandse consumenten bezaten begin dit jaar 7,9 miljoen personenauto's. Zo'n 25 jaar geleden waren dat er nog ruim vijf miljoen.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Omgerekend zijn er gemiddeld 420 auto's per duizend inwoners. De meeste auto's staan op naam van één persoon. Dit geldt voor 7,1 miljoen voertuigen.

Beweeg de cursor over het diagram om de aantallen te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Tussen 2000 en 2013 is het aantal auto's per duizend inwoners met 19 procent gegroeid. Dit aantal is doorgaans lager in stedelijke gemeenten.

Zo heeft Amsterdam met 247 voertuigen per duizend inwoners gemiddeld het laagste aantal. Ook in Rotterdam, Den Haag en Rotterdam zijn relatief weinig auto's.

Openbaar vervoer

Het fijnmazigere openbaar vervoer in grotere steden is een mogelijke verklaring daarvoor. Bovendien wonen daar meer mensen tussen de achttien en dertig jaar.

Juist onder die groep is het autobezit in de afgelopen jaren gedaald. Deze leeftijdscategorie heeft gemiddeld 290 auto's per duizend inwoners geregistreerd.

De gemeente Blaricum spant de kroon met een gemiddelde van 572 auto's.