Bij een dochteronderneming van autobedrijf Kroymans Groep, dat in 2009 op de fles ging, is geknoeid met cijfers, blijkt uit het zevende faillissementsverslag. Het gaat om Kroymans Import Europe (KIE), de vennootschap die Cadillacs en Hummers importeerde.

Cadillacs, Corvettes en Hummers die per schip nog onderweg waren, stonden in de boeken al vermeld als verkocht. Dat gebeurde ook met een voorraad auto's die nog bij een opslagbedrijf in Rotterdam stond.

Op die manier werd met opzet een rooskleuriger beeld geschetst van de gang van zaken dan echt aan de orde was. Zo stellen de curatoren dat het resultaat over 2006 is gemanipuleerd naar een verlies van 25 miljoen euro, terwijl dat in werkelijkheid een verlies van 33,4 miljoen euro moest zijn. Met het gerapporteerde verlies van 25 miljoen voldeed het bestuur van KIE aan de doelstelling van dat jaar. Daardoor zou in het aanmerking zijn gekomen voor een bonus.

Het gerapporteerde resultaat van 2007 kwam uit op 1,9 miljoen euro positief, in lijn met de resultaatsdoelstelling voor dat jaar. ,,Dit resultaat lijkt echter grotendeels voort te zijn gekomen uit de wens van het bestuur en niet gestoeld te zijn op daadwerkelijke cijfers'', schrijven de curatoren Cees de Jong en Frits Kemp in het verslag. Zij zeggen een en ander te kunnen onderbouwen met een interne rapportage, e-mailverkeer en besprekingsverslagen.

De curatoren concluderen dat ,,de administratie bij KIE op ondeugdelijke wijze is gevoerd en dat onrechtmatig is gehandeld''. Wat daar de eventuele gevolgen van zijn voor de betrokken bestuurders, valt nog te bezien. De curatoren zeggen in dat verband ,,voor de keuze te staan om met een aantal betrokkenen nogmaals overleg te voeren, dan wel over te gaan tot rechtsmaatregelen''.

De grote investeringen die Kroymans als exclusief importeur deed om de merken Cadillac, Corvette en Hummer in Europa op de kaart te krijgen en de zware verliezen die vervolgens werden geleden, waren mede de oorzaak van de ondergang van het concern, dat bestond uit vier divisies met in totaal 2000 werknemers en een groepsomzet van 2 miljard euro.