Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft de Tweede Kamer onvolledig en deels onjuist geïnformeerd in de discussie over de mrb-vrijstelling voor oldtimers. 

Dit kan grote gevolgen hebben voor de voorgestelde kabinetsplannen rondom oldtimers, stelt Wouter van Embden van Vrijstelling Oldtimer.

In het Belastingplan voor 2014 staat dat alleen oldtimers van veertig jaar of ouder vrijgesteld zijn van motorrijtuigenbelasting (mrb), waarbij een overgangsregeling is ingebouwd voor benzineauto’s van 26 jaar of ouder. Die betalen maximaal 120 euro per jaar totdat de auto veertig jaar oud is. Vrijstelling Oldtimer stelt dat Staatssecretaris Frans Weekers (foto 2) de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd ten tijde van de totstandkoming van dit voorstel.

Volgens Vrijstelling Oldtimer heeft Weekers in april brieven naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij stelde dat de import van met name jonge oldtimers (bouwjaar 1986 of ouder) sterk is toegenomen. Dat is tot 1 januari 2012 inderdaad het geval, maar na die datum zet de import een enorme daling in, zo blijkt uit cijfers van het CBS en RDW (foto 1). En juist dát vermeldde de brief van Weekers niet.

Grote importdaling

Die importdaling is het gevolg van de maatregel Van Vliet van de PVV (op foto 3 aan tafel met Wouter van Embden, afgelopen donderdag) die per 1 januari 2012 inging. Hierbij werd de leeftijdsgrens voor mrb-vrijstelling geleidelijk opgetrokken van 25 naar 30 jaar.

Bovendien kwam er toen een brandstoftoeslag op diesel- en lpg-auto’s van bouwjaar 1987 en jonger. De cijfers die horen bij de grote importdaling sinds 1 januari 2012 zijn door Weekers nooit gecommuniceerd aan de Tweede Kamer, ondanks dat deze al geruime tijd beschikbaar waren.

Met de voorgestelde maatregelen wil de Staat 137 miljoen euro binnenhalen. Hoe dit bedrag tot stand is gekomen, komt Vrijstelling Oldtimer niet aan de weet. Het Ministerie van Financiën weigert inzage te geven in de berekeningen. Dit is in strijd met de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) en maakt het voor de Tweede Kamer onmogelijk om de maatregel goed te beoordelen, zo stelt Vrijstelling Oldtimer. 

Gevolgen voor Weekers?

Vanwege bovenstaande zien, volgens Wouter van Embden van Vrijstelling Oldtimer, ook belangenverenigingen als de KNAC en Fehac zich genoodzaakt opnieuw naar de zaak te kijken. Zij behoorden tot de zogenaamde oldtimer-alliantie die in april tot een akkoord kwam met de Staatssecretaris omtrent de veranderende mrb-regelgeving voor oldtimers. Nu scharen zij zich achter het rapport van Vrijstelling Oldtimer.

Vrijstelling Oldtimer vindt, nu blijkt dat de cijfermatige onderbouwing ervan niet deugt,dat er opnieuw naar de voorgestelde mrb-maatregel gekeken moet worden. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid Kamervragen worden gesteld over de situatie, waarmee de kous voor de oldtimerbezitter voorlopig nog niet af lijkt te zijn.

Op de vraag of deze kwestie gevolgen zou moeten hebben voor Weekers, antwoordt van Embden: "Het zou de Staatssecretaris sieren nu op basis van de werkelijke cijfers met ons te spreken. Nee, hij hoeft niet weg, wel moet hij de vrijstelling weer in ere herstellen."

Bekijk zeven foto's in groot formaat