Maandag is in gemeente Den Haag een nieuwe sloopregeling van start gegaan. Inwoners en bedrijven in de Hofstad kunnen nu subsidie aanvragen als zij een verouderde auto laten slopen of vervangen voor een schonere auto.

De nieuwe regelgeving is een vervolg op de sloopregeling die tussen 2008 en 2010 van kracht was. Binnen die periode werden 6.000 oudere auto's vervangen door nieuwere en schonere exemplaren. De gemeente Den Haag wil op deze manier bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad. Uiteraard komt niet elke auto in aanmerking voor de subsidie.

Benzineauto's die voor 1991 en diesels die voor 2005 geproduceerd zijn, komen in aanraking voor de regeling. De sloopregeling loopt door tot uiterlijk 31 maart 2014, maar het is goed mogelijk dat die termijn eerder afloopt. De gemeente heeft een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Het maximale subsidiebedrag bedraagt 3.500 euro. Hoeveel geld overgemaakt wordt hangt af van de datum van eerste toelating van de auto en de brandstof waarop hij rijdt. Ook bestelauto's worden niet vergeten, bij hen telt ook het gewicht mee bij het vaststellen van het uit te keren bedrag.

1.500 euro

Wie z'n personenauto van vóór 1991 laat slopen krijgt, indien hij op benzine, LPG of CNG rijdt, 500 euro subsidie. Dieselauto's van voor 1996 leveren 500 euro op. Diesels die tussen 1996 en 1999 zijn gefabriceerd brengen 1.000 euro op en als de diesel tussen 2000 en 2004 het levenslicht zag, maakt de gemeente 1.500 euro over.

Als je je oude auto laat slopen en hem vervangt voor een jonger, schoner exemplaar is de gemeente guller in het uitdelen van euro's. Voertuigen die op benzine, LPG en CNG rijden en vóór 1991 geproduceerd zijn, leveren namelijk 1.500 euro op.

Ook diesels van voor 1996 zijn ook goed voor dit bedrag. Dieselauto's die tussen 1996 en 1999 zijn geproduceerd brengen 2.000 euro op. Dieseltjes van tussen 2000 en 2004 zijn goed voor 3.000 euro. Het hoogste bedrag van 3.500 euro wordt uitgekeerd voor een gesloopte dieselbus die tussen 2000 en 2004 is geproduceerd en meer dan 1.800 kilo weegt. Wél moet-ie vervangen worden voor een schoner exemplaar.