Chevrolet Nederland wordt op een pijnlijke manier geconfronteerd met z'n Daewoo-erfenis: de importeur moet 1,3 miljoen euro ophoesten voor een naheffing van de belastingdienst.

Dat meldt de website van Wij, Noord-Holland. De naheffing van 1,3 miljoen euro betreft niet betaalde BPM voor 1.930 Daewoo's die in de zomer van 2004 werden verkocht tijdens de actie 'Nederland gaat plat'.

De rechtbank van Amsterdam stelde vandaag de belastinginspecteur in het gelijk in deze zaak tegen de importeur van Daewoo (inmiddels Chevrolet).

LCD-tv

Iedereen die tijdens die actie een Daewoo kocht, kreeg gratis een lcd-tv van 2.499 euro. Het merk financierde dit door een lagere cataloguswaarde voor z'n auto's vast te stellen. Zodoende betaalde het merk gemiddeld 688 euro minder BPM per verkochte auto.

Dat was nu net het probleem dat de belastinginspecteur met deze actie had: volgens hem moet een merk één catalogusprijs voor een auto bepalen en vervolgens is die maatgevend voor de BPM die afgedragen moet worden.

Daewoo verdedigde zich in deze zaak door zich te beroepen op de zogenoemde uitzonderingsregel.

Die stelt dat van de uniforme prijsregel voor BPM afgeweken mag worden als de auto's dusdanig afwijken dat je ze als een andere categorie kunt beschouwen. Daewoo wees op de extra merkbadges die deze actiemodellen hadden bij de zijknipperlichten. Volgens de importeur konden deze badges niet worden verwijderd zonder de lak te beschadigen.

De inspecteur probeerde dat laatste en het lukte hem wel degelijk om de badges zonder beschadiging van de lak te verwijderen. Daarmee was er onvoldoende grond om de claim van Daewoo-Chevrolet dat het om afzonderlijke modellen ging nog overeind te houden.

Chevrolet heeft nog de optie om in cassatie te gaan tegen dit besluit.