AMSTERDAM - De auto-industrie heeft in eerste instantie positief gereageerd op de plannen van staatssecretaris Weekers om met een meer gestaffeld bijtellingssysteem te komen.

Dat blijkt uit een reactie van Olaf de Bruijn, directeur van de RAI Vereniging.

"Wij zijn positief over de voorstellen van de staatssecretaris," schrijft hij.

"We denken dan ook graag met hem mee over een bijtellingsregime dat beter is voor de automobilist en de sector, eerlijker is, stabiele opbrengsten voor de staat garandeert en positieve effecten heeft op het milieu."

Onderzoek

Afgelopen zaterdag kondigde staatssecretaris Weekers van Financiën aan dat hij de mogelijkheden om met een meer gestaffeld systeem te komen wil onderzoeken.

Volgens de autobranche heeft het huidige systeem een te grote invloed op de marktwerking en kan het in bepaalde marktsegmenten zelfs verstorend werken.

Weekers gaf vandaag aan om met de sector mee te willen denken aan een optimaler systeem waarbij het aantal gereden kilometers mede gaat bepalen welk bedrag aan bijtelling betaald moet worden.