RIJSWIJK - Er zijn steeds meer huishoudens met twee auto's of meer in Nederland.

Dat blijkt uit cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Anderzijds is ook het aantal huishoudens zonder een auto heel licht toegenomen in de afgelopen twintig jaar.

In 1991 leefde 20 procent van de Nederlanders in een huishouden met twee auto's of meer. In 2011 is dat gestegen naar 36 procent. In dat jaar woonde 5 procent van de Nederlanders in een huishouden met zelfs 3 of meer voertuigen in het wagenpark.

Het KiM schrijft in haar rapport 'Mobiliteitsbalans 2011' dat vooral vrouwen steeds vaker een eigen auto hebben, omdat zij vaker een baan hebben en dus naar hun werk moeten rijden.

Eenpersoonshuishoudens

Tegelijk daalde het aantal personen dat in een gezin woonde met één auto, van 67 naar 49 procent. Het aantal huishoudens zonder auto steeg van 13 naar 15 procent. Volgens het KiM is dat laatste te wijten aan het feit dat steeds meer mensen alleen wonen en het aantal eenpersoonshuishoudens dus toeneemt.

Slechts 57 procent van de eenpersoonshuishoudens heeft een auto, tegen 96 procent van de huishoudens met vier of meer mensen.

Inmiddels zijn er in Nederland bijna 8 miljoen auto’s. Dat zijn er ruim 450 per 1000 hoofden van de bevolking.