AMSTERDAM - Het sluiten van de Ford-fabriek in Genk heeft de gemoederen hoog doen oplaaien. Zo hoog zelfs dat de Belgische vakbonden de Europese Ford-top mogelijk voor de rechter gaan dagen wegens de aa fabrieknstaande sluiting van de in 2014.

De betrokken vakbonden eisen dat Ford het besluit om de fabriek te sluiten intrekt. Dat meldt de Belgische krant De Standaard. Vanochtend las de secretaris van de ondernemingsraad een brief voor die de Europese directie verwijt dat ze de afgesproken cao niet zijn nagekomen.

''De cao voorzag inderdaad dat het investeringsakkoord bij verslechterde marktomstandigheden kon worden herbekeken, maar dan wél na overleg met de bonden. Dat overleg heeft wat ons betreft nooit plaatsgevonden. De mededeling dat de fabriek in Genk zal sluiten is géén overleg," zegt Rhonny Champagne van de betrokken vakbond ABVV.

De brief is eveneens verstuurd naar Ford Europa in Keulen, en geldt in feite als een ingebrekestelling. Dit opent de deuren voor een rechtsgang, waar de beslissing aangevochten kan worden.

"Ford heeft nu de mogelijkheid om hun fouten in te zien en het voornemen tot sluiting terug te draaien," zegt Gert Steegmans van vakbond ACLVB tegen de Belgische krant.

"Nu weet Ford officieel wat wij hen ten laste leggen, de bal ligt nu in hun kamp. Via deze weg waarschuwen we Ford voor de contractbreuk die ze van plan zijn te plegen. Als zij hier niet op in gaan kunnen we een juridische procedure voor de rechtbank in gang zetten," aldus Steegmans.

Bekijk 2 foto's in groot formaat