AMSTERDAM - Zoals te verwachten viel zijn zowel KNAC als de Bovag niet te spreken over de afschaffing van de MRB voor klassieke auto's. 

De belangenorganisaties spreken er schande van, KNAC heeft zelfs een online petitie op touw gezet.

De Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club (KNAC) is bezorgd en verontwaardigd over het voornemen om de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor oldtimers in 2014 op te heffen.

De club vindt dat deze maatregel de échte autoliefhebber wel erg zwaar treft. Zij moeten meer gaan betalen voor hun hobby-auto's, die soms niet meer dan enkele keren per jaar de buiten de garagebox komen.

Ook komt het behoud van het rijdend historisch erfgoed, dat volgens de club een verrijking is voor de samenleving, onder grote druk te staan.

Milieuoverweging

Volgens de KNAC is het argumument dat de maatregel nodig is 'vanuit milieuoverwegingen' niet gegrond. "De echte liefhebber maakt zeer selectief gebruik van zijn klassieker, de milieubelasting is daardoor zeer gering. Bovendien levert de hobby ook werkgelegenheid op, een aspect dat niet verwaarloosd mag worden," zegt KNAC-directeur Peter Staal.

Staal wijst er op dat Nederland door deze maatregel uit de pas loopt met andere Europese landen, waar auto's van dertig jaar of ouder over het algemeen vrijgesteld van MRB zijn en blijven. Recentelijk werd nog verkondigd dat de MRB-vrijstelling gehandhaafd zou blijven. Staal noemt de overheid in deze kwestie onbetrouwbaar.

De Automobiel club roept Nederlandse autoliefhebbers op hun stem te laten horen. Online is een petitie verschenen, waar iedereen zijn bezwaar tegen de maatregel kenbaar kan maken.

Bovag

De Bovag noemt het afschaffen van belastingvrijstelling voor oldtimers 'een brug te ver'. Ook Bovag vindt dat de echte autoliefhebber onnodig hard treft, en vindt het in gevaar brengen van het mobiele culturele erfgoed een kwalijke zaak. Vanuit milieuoogunt noemt de organisatie de keuze van de overheid 'begrijpelijk'.

De regeling is ooit in het leven geroepen om oude, klassieke auto's te beschermen, maar in de praktijk kopen veel mensen relatief jonge oldtimers. Puur en alleen om geen wegenbelasting te hoeven betalen. Daarin heeft de Bovag een punt. De laatste tijd zijn de Nederlandse wegen overspoelt met oude Mercedes-Benz-diesels waarover geen MRB betaald hoeft te worden.

Het lijkt de Bovag een beter idee om dit oneigenlijke gebruik van de vrijstelling aan te pakken. Bovag pleit daarom voor een systeem van gebruikersdagen.

De eigenaar van de oldtimer mag slechts een maximum aantal dagen per jaar de weg op met zijn oogappeltje om in aanmerking te komen voor de MRB-vrijstelling. Wie vaker in zijn oldtimer rondstuurt mag net als de rest van automobiel Nederland de MRB-aftikken.

"Hiermee ontmoedig je de import en het dagelijks gebruik van deze relatief vervuilende auto's. Bovendien bescherm je zo het automobiele erfgoed," meldt Bovag in zijn persbericht.