DEN HAAG - Het bedrijfsleven heeft vorig jaar ruim 51 miljoen euro geïnvesteerd in elektrische auto's, voertuigen met een hybridemotor en zeer zuinige personenauto's.

Dat betekende een record. Dat blijkt uit het jaarverslag van stimuleringsregelingen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Agentschap NL kreeg vorig jaar twee keer zoveel investeringsaanvragen binnen voor schoon en zuinig vervoer als het jaar ervoor.

In totaal investeerde het bedrijfsleven 1,2 miljard euro in milieuvriendelijke apparaten, gebouwen en vervoersmiddelen. Dat leverde de bedrijven in totaal een belastingkorting op van 131 miljoen euro.

Het aantal investeringen in oplaadpalen voor elektrisch vervoer is vervijfvoudigd.