DEN HAAG - De VVD wil automobilisten gaan belasten naar het aantal gereden kilometers en de veiligheid en milieuvriendelijkheid van het voertuig. In ruil daarvoor kunnen de aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting verdwijnen. Dinsdag presenteert VVD-Tweede-Kamerlid Hofstra zijn plan ‘Naar een eerlijke en moderne heffing 2008-2016’.

De VVD speelt, net als andere partijen, al langer met gedachten om auto's anders te belasten, zodat het gebruik ervan zwaarder weegt dan het bezit. Eerdere plannen met onder meer kilometerheffing, rekeningrijden en tolpoorten mislukten. Omdat het kabinet nu volgens de VVD weer te veel treuzelt met nieuwe plannen, probeert Hofstra met zijn eigen voorstel de discussie nieuw leven in te blazen.

Autobelasting in drie delen

De liberaal denkt aan een autobelasting die opgebouwd is uit drie delen. Behalve een vast bedrag per gereden kilometer gaat het dan om een variabele heffing voor de veiligheid en milieuvriendelijkheid van de auto. Hoe veiliger en milieuvriendelijker de auto, hoe goedkoper de bestuurder uit is, aldus Hofstra.

Rijden op drukke tijden

PvdA en GroenLinks zijn blij dat de VVD ook hun wens deelt om veelrijders zwaarder te belasten. Wel betreuren PvdA'er Crone en GroenLinks-Kamerlid Duyvendak het dat de VVD niet kiest voor een heffing naar plaats en tijd, zodat rijden op drukke tijden duurder is. Zij zien daarin een belangrijk middel om files te bestrijden.

In Londen is op die manier een duidelijke daling van het aantal files gekomen, aldus Duyvendak. “Hofstra zou het lef moeten hebben de stap ook in Nederland te zetten.” GroenLinks komt over drie weken met een initiatiefwetsvoorstel om gemeenten en provincies de ruimte te geven zelf beprijzingsmaatregelen te nemen.

PvdA'er Crone vraagt zich af of Hofstra met zijn partij niet in het verkeerde kabinet zit. “Dit kabinet schaft de premies voor energiezuinige auto's af en verlaagt de variabele kosten. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat daardoor juist de files toenemen.”