De Europese Commissie wil in 2050 alle benzine- en dieselgestookte auto’s van de weg hebben. In 2030 moet het gebruik ervan in stedelijke gebieden zijn gehalveerd.

In de plannen voor de toekomst van het transport in Europa staat dat de EU er naar streeft om in 2050 benzine- en dieselauto’s te hebben uitgeband. Al in 2030 moet het gebruik van dit soort auto’s in stedelijke gebieden zijn gehalveerd.

Het is één van de plannen die tot doel hebben de CO2-uitstoot in 2050 met zestig procent terug te dringen. Op het moment komt een kwart van de CO2-uitstoot in de EU van het wegverkeer. Komende maandag wordt het volledige rapport bekendgemaakt.

Om het wegverkeer terug te dringen, wil de EU dat in 2030 dertig procent van het wegverkeer dat een route volgt die langer is dan driehonderd kilometer, over de rails of via het water gaat. Daarvoor gaat worden gezocht naar financiële middelen.

Vijftig procent

In 2050 moet dat percentage zijn opgelopen tot vijftig procent. Op het moment is het transport via de weg in Europa vier keer zo groot als het railtransport.

Voor een uitstootvrije stad moeten fiscale maatregelen zorgen en het openbaar vervoer verder gestimuleerd. Ook moet voor elektrische auto’s en schone auto’s in de steden een goede infrastructuur worden gebouwd.

Hogere belasting

De EU vindt dat belasting en andere tarieven voor vervuilendere auto’s hoger moeten zijn. In 2030 moet het transport in de grote steden als CO2-vrij zijn. Voor auto’s van leveranciers, taxi’s en bestelauto’s worden speciale programma’s gemaakt om die een lage uitstoot te geven.

De EU heeft voor de plannen nog een lange weg te gaan. Driekwart van de reizen die in stedelijke gebieden worden ondernomen, gaan per auto.

Kilometers

Het aantal kilometers dat in stedelijke gebieden wordt afgelegd, stijgt tussen 1995 en 2030 met veertig procent. In Europa wordt 73 procent van de olieconsumptie gebruikt voor transport; 96 procent van het Europese transport maakt hier gebruik van.