Nieuwe technologieën vereisen regelmatig nieuwe wetgeving. Zo was bijvoorbeeld de verwijderingsbijdrage voor de lithium-ion accu’s nog niet uitgekristalliseerd. Recyclingsinstantie ARN heeft hier nu duidelijkheid in verschaft.

De verwerkingsprocedure voor lithium-ion accu’s is dusdanig anders dan bij conventionele accu’s, dat het ARN besloten een apart tarief vast te stellen.

ARN heeft de Beheerbijdrage voor de recycling van lithium-ion accu’s voor elektrische voertuigen vastgesteld op 180 euro (inclusief 19 procent BTW) voor lithium-ion accu’s met een totaal gewicht van 100 kg en hoger. Voor de lichtere lithium-ion accu’s met een totaalgewicht van minder dan 100 kg geldt een Beheerbijdrage van 90 euro (inclusief 19 procent BTW).

Het ARN heeft bij de vaststelling van de tarieven gekeken naar de veiligheidsaspecten die van toepassing zijn bij het verzamelen van lithium-ion accu’s.

Hergebruik

De naar verhouding hoge verwijderingsbijdrage is het gevolg van de hoge kosten voor lithium-ion accu’s op het gebied van inzameling, verwerking en opslag.  Bovendien is nog niet bekend wat de mogelijkheden voor hergebruik zijn bij de lithium-ion accu.

Beide tarieven zullen ingaan op 1 januari 2011 en gelden voor lithium-ion accu’s voor elektrische voertuigen die gedurende 2011 op de markt worden gebracht.