AMSTERDAM - De dubbeldeksvariant van de A27 wordt de eerste supersnelweg waarvoor tol moet worden betaald.

Gebruikers moeten gaan betalen voor de doorgaande stroken. Dat weet het bouwvakblad Cobouw te melden.

Voor de 'supersnelweg' wordt over de Merwede een dubbeldeks brug aangelegd.

Ook de A15 bij Arnhem is aangewezen als tolweg. Daarmee ontstaat een snelle doorgaande route naar Duitsland.

Ook wordt nagedacht over een tolweg die een nieuwe oeververbinding wordt naar het westen van het Rotterdamse havengebied. Minister Schultz licht begin volgend jaar de projecten toe in de Tweede Kamer en Rijkswaterstaat rekent intussen de meest kansrijke projecten door.

Uitbreiding

In het regeerakkoord staat dat er de komende vier jaar 500 miljoen wordt uitgetrokken voor uitbreiding van het wegennet. Cobouw meldt dat daarnaast via zogeheten publiek-private samenwerking (pps projecten) wordt geprobeerd aan particulier geld te komen.

Zo worden pensioenfondsen aangesproken en worden dus tolconcessies gedaan. Gemeenten en provincies kunnen eerder van start gaan met bouwprojecten wanneer zij zelf de voorfinanciering regelen.