In de zoektocht naar alternatieve brandstoffen komen er soms wel heel aparte goedjes voorbij. Deze Beetle, bijvoorbeeld, loopt op methaangas dat wordt gewonnen uit ... uitwerpselen.

Een verhaal met een luchtje: in Engeland heeft de groene energiemaatschappij GENeco een gewone New Beetle Cabrio met 2,0-liter motor omgebouwd zodat deze geschikt is om ook op methaan te lopen.

Methaangas ontstaat in grote kwantiteit bij afvalzuiveringsintallaties, waar bijvoorbeeld mestkevers bij gebrek aan zuurstof biomateriaal omzetten in methaan. Hoewel het gas dan nog nabehandeld moet worden om geschikt te zijn als brandstof, wordt het dus gewonnen uit poep.

De auto start nog steeds op gewone benzine, maar zodra de motor warm is wordt automatisch overgeschakeld op biogas.

Vermogen

Methaangas is al eerder gebruikt als brandstof voor auto’s, maar voorheen ging dat gepaard met een merkbaar verlies aan vermogen. Volgens Mohammed Saddiq van GENeco is dat bij dit prototype niet het geval, "bestuurders zullen het verschil niet merken".

De geclaimde topsnelheid ligt op 182 kilometer per uur, dus dat ligt in ieder geval dicht bij de 185 per uur van een gewone Beetle 2.0. Een kubieke meter biogas is genoeg om het prototype 8,5 kilometer te laten rijden. Volgens GENeco produceert één waterzuiveringsbedrijf al genoeg om 152.640.000 kilometer op poepkracht af te kunnen leggen.