Mobiliteit is elke verkiezing een onderwerp dat een grote rol speelt. De files, de autobelastingen en dit jaar meer dan ooit de kilometerheffing. Waar staan de belangrijke partijen voor op mobiliteitsgebied? Wij spraken met de verkeerswoordvoerders van de acht belangrijkste partijen om te kijken waar ze voor staan. De komende dagen komen ze een voor een langs. Vandaag Richard de Mos van de PVV.

Richard de Mos zit sinds september 2009 in de Tweede Kamer. Hij volgde Barry Madlener op, die voor de PVV in het Europese Parlement plaatsnam. 
Hij beheert de portefeuilles Milieu en Verkeer & Waterstaat. Sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen is De Mos ook gemeenteraadslid in Den Haag. 

Heeft het voordelen om lokaal 
bestuur te combineren met een zetel 
in de Tweede Kamer?

“Ik heb direct ervaring met hoe maatregelen op lokaal niveau uitpakken. 
Zo weet ik wat de gevolgen zijn van het 
autoluw maken van een stadscentrum, 
zoals in Den Haag. Sommige ondernemers zagen de omzet met meer dan 50 procent teruglopen. Iets waar de anti-autopartijen hun schouders over ophalen.”

U was in de Kamer fel tegenstander 
van de kilometerbeprijzing. Waarom?

“De primaire reden was heel simpel: het plan is bedoeld om de files op te lossen, maar het werkt niet. En een plan dat 
zijn doel niet bereikt, gaan wij natuurlijk 
niet steunen. Secundaire redenen zijn 
inhoudelijke problemen. Denk aan het 
spionagekastje waar wij pertinent tegen zijn en het feit dat de kilometerbeprijzing CO2-gerelateerd wordt. CO2 zien wij niet als een probleem, dus is het is dan onzin om het tarief daarvan te laten afhangen. Maar het belangrijkste is dat de heffing niet werkt, mensen blijven toch wel autorijden. Alleen moeten ze nu betalen om in de file te staan. Daar zien wij niets in.”

Dus hoe lossen we de files wel op?

“Er is sprake van ’n gigantisch capaciteitsprobleem en het verbreden van een paar wegen of het aanpakken van knelpunten is niet genoeg. Er moet gewoon meer asfalt bij: de PVV wil de komende vijf jaar 
2 miljard euro investeren in het verbreden van bestaande en de aanleg van nieuwe wegen. Kijk, wij willen echt niet heel Nederland asfalteren, maar je moet toegeven dat de wegen de economische aders van het land zijn. Andere partijen willen vooral investeren in méér openbaar vervoer, ik zou zeggen: investeer liever eerst in béter openbaar vervoer. 
Je zult echt iets moeten bieden om 
mensen uit hun fijne auto met eigen 
muziek en verwarming te krijgen. Zolang mensen het ov onveilig vinden, krijg je ze echt niet de auto uit.”

Wat moet er gebeuren met de autobelastingen waarbij een omzetting 
nu al in gang is gezet?

Meteen terug naar hoe het was en alle CO2-verbanden in de belastingen 
schrappen. Kijk, uiteraard moet er wel 
een vorm van belasting blijven bestaan. Links- of rechtsom moet er wel geld 
binnenkomen voor bijvoorbeeld nieuwe wegen. Maar een korting op zuinige auto’s: daar geloof ik niet in. Als je al korting wilt geven, doe dat dan bijvoorbeeld op auto’s die veel veiligheidssystemen aan boord hebben. Nu zijn er miljoenen verspild aan een sloopregeling omdat dat zogenaamd goed is voor de CO2-uitstoot. Merkt 
iemand daar wat van? De inbouw van 
retrofit-roetfilters, dat is ook zoiets. 
Me dunkt dat de branche daar blij mee is, maar een tastbaar resultaat is er niet. 
Had al dat geld bijvoorbeeld liever besteed aan een belastingvoordeel voor 
fabrikanten van verkeersveiligere auto’s waarmee je daadwerkelijk verkeersdoden voorkomt. Dat is iets tastbaars waar we als maatschappij iets aan hebben.”

De kortingen op elektrische auto’s 
ook schrappen dus?

“Laat ik vooropstellen dat ik niets tegen elektrische auto’s heb. Mooie techniek en een prima ontwikkeling. Maar de markt moet hier zelf zijn ding doen, ik zie geen enkele reden om hier belastinggeld aan uit te geven. Voor een koper oogt het 
misschien lekker, maar uiteindelijk hebben alle Nederlanders door middel van 
belastingen samen dat geld opgebracht, dus het is toch een sigaar uit eigen doos.”

U voerde oppositie tegen minister Eurlings over de kilometerbeprijzing. Maar zijn er nog voorstellen die u hebt gedaan waarvan u dacht: dit had hij toch wel kunnen invoeren?

“Ik heb voorgesteld om de snelheden in Nederland te flexibiliseren. Kijk, in de Randstad kun je niet altijd harder rijden, maar op een lege A28 kan de maximumsnelheid ’s nachts best omhoog naar 140. Ook wil ik meteen van de 80 km-trajecten af, deze veroorzaken files.”

Klik hiervoor het interview met CDA’er Ger Koopmans.

Klik hiervoor het interview met GroenLinks-man Kees Vendrik.

Klik hier voor het interview met ChristenUnie-lid Ernst Cramer.

Klik hier voor het interview met VVD’er Charlie Aptroot.