Hoewel we met z’n allen flink lang hebben stilgestaan afgelopen maand, is er toch ook goed nieuws op filegebied. De filezwaarte (lengte maal duur) nam ten opzichte van april 2009 namelijk met drie procent af.

Dat meldt de ANWB. De daling komt vooral op het conto van de situatie overdag. Tussen de ochtend- en avondspits (tussen 10:00 uur en 15:30 uur) was er veel minder fileleed dan vorig jaar. In de ochtendspits nam de filezwaarte juist toe met negen procent. De piek was op 8 april: toen leidden diverse ongelukken (op de A20 bij Rotterdam en op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven) tot 483 kilometer file.

In de avondspits daalde de zwaarte met één procent. Toch waren ook hier dagen waarop je ’s avonds de auto beter kon laten staan. Op 29 april gingen we met z’n allen op vakantie, waardoor de ochtendspits bijna overging in de avondspits. Die avond piekte met 507 kilometer en de files waren pas rond 21:30 opgelost.