Het is Tamoil gelukt de prijs van E85 te verlagen. Dat kan omdat de overheid het toestaat de prijs te compenseren met het meerverbuik ten opzichte van reguliere benzine.

Tamoil verlaagt de prijs van bio-ethanol met ingang van 1 april met 23 cent per liter. De prijs was tot nu toe gelijk, dus daarmee is het 23 cent goedkoper dan een liter Euro 95.

De overheid staat het toe dat het meerverbruik dat E85 veroorzaakt, mag worden gecompenseerd in de prijs aan de pomp. Door de verlaging van de accijnsdruk kan de prijs volgens de overheid met 27 procent omlaag.

Tamoil pioniert al een tijd met E85 en heeft inmiddels 24 pompen in Nederland waar de biobrandstof kan worden getankt.

Landbouwoppervlak

Bio-ethanol ligt de laatste tijd onder vuur. De stichting Natuur en Milieu claimt bijvoorbeeld dat de brandstof juist slechter is voor het leefklimaat om het wereldwijde landbouwoppervlak er door wordt vergroot.

Die gebieden kunnen volgens de Stichting bovendien beter worden gebruikt om te voldoen aan de immer toenemende vraag naar voedsel in de wereld.

CO2-reductie

Tamoil claimt dat bio-ethanol eeen CO2-reductie oplevert van zeventig procent ten opzichte van normale benzine. De E85 die uit de pompen vloeit, wordt gewonnen uit Braziliaans rietsuiker.

Voor de accijnsverlaging komt alleen duurzaam en volgens bepaalde normen geproduceerde bio-ethanol in aanmerking. En daartoe behoort het product van Tamoil.