De verkiezingen komen eraan, en dat betekent traditioneel dat de Bovag een aantal standpunten over automobiliteit formuleert. De belangenorganisatie presenteert voor de Tweede Kamerverkiezingen 2010 een lijst met vijf speerpunten.

Het hoofdpunt is dat er wat Bovag betreft geen beter alternatief is voor het Wetsvoorstel Kilometerprijs. De belangenorganisatie vindt daarom dat de plannen –zoals ze er voor het vallen van het Kabinet lagen- gewoon doorgang moeten vinden.

Bovag zet uiteen dat het draagvlak bij de betrokken maatschappelijke organisaties groot is en de commisie-Nouwen ook nog steeds achter het voorstel staat.

Ten tweede wil Bovag geen nieuwe lastenverzwaringen voor de automobilist. Het vorige kabinet heeft 2,4 miljard euro aan lastenverzwaringen doorgevoerd door niet-kostenneutrale milieutoeslagen, verhoging van bijtelling en accijnsverhogingen op diesel en lpg.

Verder wil de belangenorganisatie dat de provinciale opcenten worden afgeschaft. Bovag vindt dat het overheidsbeleid voor lange termijn voorspelbaar moet zijn, zodat (bijvoorbeeld) mensen met een vierjarig leasecontract niet voor verrassingen komen te staan.

Infrastructuur

Een volgend speerpunt is de infrastructuur: de Bovag wil dat de overheid hierin blijft investeren om de doorstroming te bevorderen. De opbrengsten van de autobelastingen moeten wat de organisatie betreft dan ook direct voor de verbetering van de infrastructuur worden gebruikt. Dat is het vierde speerpunt in de plannen van de Bovag.

Tenslotte maakt Bovag zich sterk voor schone mobiliteit en leefbaarheid. De belangenorganisatie is voorstander van belastingdifferentiatie ten gunste van milieuvriendelijke auto’s, mits dit kostenneutraal gebeurt.

De Bovag wil dat het tanken van brandstoffen met een lagere CO2-uitstoot wordt aangemoedigd met fiscale maatregelen.