Het lukt Seat maar niet om uit de rode cijfers te komen. De crisis die er vorig jaar met name in Spanje flink inhakte, heeft daarbij niet geholpen. De komende drie jaar zijn kritisch voor de Volkswagen-dochter.

Om uit de rode cijfers te komen, wil Seat zich nadrukkelijker richten op de Europese markt.

Dat meldt Seat-baas James Muir aan het Duitse vakblad Automobilwoche. Tot nu toe is thuisland Spanje het voornaamste jachtgebied van Seat.

Verlies

Vorig jaar draaide Seat een verlies van 339 miljoen euro; vier keer zo veel als in het jaar daarvoor. De omzet liep met vijftien procent terug tot 4,1 miljard euro.

Het aantal verkochte auto’s was vorig jaar 339.000 stuks. Doordat Seat voornamelijk opereert in Spanje is het merk bovengemiddeld getroffen door de kredietcrisis, die de autoverkoop in Spanje vrijwel stillegde.

Investering

Ondanks de slechte resultaten heeft Seat 510 miljoen euro geïnvesteerd. “Daarmee bewijzen we dat we inzetten op de toekomst,” vertelt Muir.

“Dit jaar zullen we nog steeds verlies draaien. De komende drie jaar zijn kritisch voor Seat.”

In de fabriek kunnen 500.000 auto’s worden gemaakt; nu wordt nauwelijks zestig procent van de capaciteit benut. De komende jaren moet dat verbeteren. Daarom is bijvoorbeeld besloten vanaf volgend jaar de Audi Q3 in Martorell te gaan bouwen.

“Als we de fabriek niet beter benutten, kunnen we ook geen winst maken,” meldt Muir tot slot.