De autoverkoper heeft afgelopen jaar goed gekeken naar de milieu-etikettering van auto’s. In 2009 is bijna tweederde van alle verkochte auto’s voorzien van een A- en B-label.

In 2007 was het aandeel A- en B-labels nog geen kwart, in 2008 iets meer dan 40 procent. Nu is het aandeel groene labels door het terugdringen van de CO2-uitstoot van auto’s ook ontzettend toegenomen het afgelopen jaar, dus de keus is een stuk rianter.

Uiteraard is het percentage A- en B-labels in het A- en B-segment het grootst, namelijk 93,03 procent. Toch heeft ook de helft van alle middenklassers een A- of B-label.

Auto’s met een geel D- of rood E-, F- of G-label nemen in 2009 nog maar 15,99 procent van de verkopen voor hun rekening.

Absolute CO-uitstoot

De fiscale stimulering van A- en B-labels heeft zijn werk gedaan. Door het BPM-voordeel op modellen met zo’n groen label springen ze er in de prijslijst positief uit.

Volgend jaar levert een groen label overigens geen korting meer op. Het geeft alleen een indicatie van de relatieve zuinigheid van een model. Vanaf 1 januari 2010 speelt de absolute CO2-uitstoot van een auto een rol bij het vaststellen van de BPM. De energielabels blijven overigens wel bestaan.