Het Bestuur Sectie Rally’s van de KNAF heeft collectief besloten om voor het seizoen 2010 E85 integraal en M85 voor de 350Z Challenge toe te staan als brandstof in de Nederlandse Rallysport.

Eind 2008 werd duurzaamheid op de agenda gezet en concreet verkend via een tweetal aanvragen van Stichting GUTTS en een verzoek van Heuvel Motorsport.

De twee belangrijkste afwegingen bij inzet van alternatieve brandstoffen waren hier veiligheid en gelijkheid van competitie.

In het licht van deze aanvragen raadpleegde de KNAF haar eigen experts, liet zich informeren over de stand van zaken bij de FIA en maakte gebruik van het netwerk van partners van de initiatiefnemers en kwam tot de voorlopige conclusie dat auto’s op een veilige wijze van E85 en M85 gebruik zouden kunnen maken.

Het tweede punt van competitiegelijkheid was lastiger te nemen, beide vanaf 2010 toegestane, brandstoffen bieden immers door een hoger octaangetal een competitief voordeel. De KNAF koos voor een pragmatische oplossing, door aanvragen in Cup verband gunstig te bezien.

Er lagen begin 2009 twee concrete voorstellen voor invoering in Cup verband, te weten een aanvraag namens de 325i Challenge voor E85 en een aanvraag namen de 350Z Challenge voor M85. Gekozen werd om voor de 350Z Challenge toestemming te geven en zo de eerste ervaringen met M85 op te doen.

Inmiddels zijn er met de Nissan 350Z FlexFuel met succes 4 wedstrijden gereden, onder andere door Sandor van Es van AutoWeek, waarvan er in twee de klasse C8 werd gewonnen. De auto functioneert goed, de veiligheid, robuustheid, de logistiek is in orde en de ingebrachte kennis van de betrokken partners van Stichting GUTTS op niveau.

Verantwoorde manier

Het is voor de KNAF belangrijk om deze beweging in te zetten, maar op een verantwoorde manier en in nauwe samenwerking met deskundige partners op gebied van veiligheid en specificaties van de brandstoffen. 

Voor E85 is de KNAF een stap verder gegaan dan enkel de BMW 325i Challenge toestemming te verlenen en het voor de gehele rallysport integraal toe te staan, omdat de aanvragen vanuit de volle breedte van het veld kwamen. Hiermee slaat de KNAF een nieuwe weg in en zet een forse verduurzamingstap. De KNAF wil in de praktijk leren van de inzet van alternatieve brandstoffen met betrokkenheid van gecommitteerde partners in de branche.