UTRECHT - Energiebedrijf Essent wil de ramen wagenwijd openzetten. Een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven moet het mogelijk maken al in 2020 één miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben.

Alexandra van Huffelen, het hoofd duurzame energie van Essent, zegt dat ze samen met andere bedrijven lobbyen bij regering en industrie om de introductie van de elektrische auto flink te versnellen.

Zo zouden er door het hele land zo snel mogelijk voorbeeldprojecten moeten worden gestart.

Eerste exemplaren

Ze denkt dat de eerste lichting ev’s al volgend jaar op de Nederlandse wegen te zien zullen zijn, met een aanzienlijke toename van gebruik rond het jaar 2015, wanneer de kosten verder zullen dalen.

“De producenten van de batterijen verwachten deze nog verder te kunnen verbeteren, waardoor ze ook goedkoper worden, maar dat zal enige tijd kosten”, zegt Van Huffelen. “Daarom hebben we eerst een subsidieplan nodig en belastingvoordelen om de consumenten te laten overstappen.”

Daarmee moet het volgens Essent mogelijk zijn al in 2020 een miljoen elektrische auto’s, waaronder ook zogeheten ‘plug-in hybride’s’ op de Nederlandse wegen te hebben, een zelfde getal dat ook door de Duitse overheid wordt nagestreefd.

Groen voorbeeld

Eerder deze week deed een grotere groep bedrijven, waaronder ook TNT en Eneco, een aanbesteding voor de aanschaf van 3.000 elektrische auto’s. Ook overheidsinstanties zijn voornemens snel over te stappen op zuinig elektrisch vervoer.

Nederlandse netbeheerders kwamen eerder overeen om binnen drie jaar door heel Nederland tenminste 10.000 oplaadpunten aan te leggen.

Duurzame energie

Van Huffelen stelt dat we tegelijk betere subsidieregelingen nodig hebben voor de productie van groene stroom: “Als we nog meer elektriciteit gaan gebruiken, moeten we ook meer bronnen van duurzame energie hebben.”

Ook wanneer elektrische auto’s op grijze stroom rijden stoten ze gemiddeld per kilometer minder CO2 uit dan gewone auto’s in dezelfde gewichtsklasse.