AMSTERDAM - Persbureau Reuters meldt dat de productie van hybride auto’s onder druk komt te staan wegens gebrek aan grondstoffen voor de accu’s en de magneten in de elektromotoren.

De bedoelde grondstoffen maken deel uit van een groep elementen met de naam ‘zeldzame aarde metalen’ (rare earth metals), het gaat hierbij met name om neodymium voor de magneten en lanthanium voor de accu’s.

De soep wordt echter niet zo heet gegeten. Om een idee te krijgen: er zit naar schatting ongeveer 8 miljard kilo neodymium in de aardbodem, in een Prius zit ongeveer één kilo van dat spul.

Er worden jaarlijks wereldwijd 50 miljoen auto’s verkocht (waarvan maar een fractie hybride of elektrisch is). Daarnaast laat het zich vrij goed hergebruiken.

China

Het grootste deel van de wereldproductie komt uit China en juist dat land is druk bezig met het ontwikkelen en grootschalige productie voorbereiden van elektrische en hybride auto’s en zal begrijpelijkerwijs veel zeldzame aarde metalen voor binnenlandsgebruik willen houden.

Vandaar dat de Toyota’s van deze wereld hun heil elders moeten gaan zoeken om de productie van hybriden veilig te stellen. Volgens Reuters zou Toyota al naar bronnen in Canada en Vietnam kijken.

Schaarste

Dat de grondstofgroep ‘zeldzame aarde metalen’ heet, heeft overigens niets te maken met een eventuele schaarste waar de auto-industrie nu tegenaan zou lopen, maar een historische reden: toen deze elementen in een ververleden ontdekt werden, werden ze aangetroffen in tot dan toe zeldzame mineralen (en in het Frankrijk van begin vorige eeuw werd voor mineralen ook het woord terre (= aarde) gebruikt).