Volgens accountants- en adviesorganisatie PricewaterhouseCooper zal in 2020 twee tot vijf procent van de nieuw verkochte auto’s over een elektrische aandrijflijn beschikken.

PricewaterhouseCooper heeft becijferd dat in 2020 twee tot vijf procent van de nieuw verkochte auto’s wereldwijd helemaal elektrisch zijn. Het aantal is volgens het bureau sterk afhankelijk van de infrastructuur en de ontwikkeling van elektrische auto’s.

Ook de prijsontwikkeling van fossiele brandstoffen is belangrijk voor de doorbraak van elektrisch rijden. Verder vindt PwC dat er nog geen volwaardige elektrische vervanger van de verbrandingsmotor is.

Ambitieus

Het plan van de Nederlandse overheid om in 2020 een miljoen elektrische auto’s op de weg te hebben noemt PricewaterhouseCoopers ‘ambitieus’. “Met de 65 miljoen euro die de Nederland vrijmaakt, onderstreept het kabinet zijnr ambitie om koploper te zijn. Pas als een goede infrastructuur van oplaadstations is neergezet, kan de introductie van de elektrische auto bij consumenten echt een vervolg krijgen.”

Op het moment geven grote autoproducenten anderhalf tot zes procent van hun budget uit aan de ontwikkeling van elektrische auto’s. Op het moment is een elektrische auto 7.000 tot 20.000 dollar duurder in vergelijking met een auto met verbrandingsmotor. Dat komt door de dure bestanddelen van de batterij.

Automarkt

PwC denkt dat vooral Chinese fabrikanten belangrijk worden voor elektrische auto’s. “Chinese merken zien dat het geen zin heeft gevestigde fabrikanten in te halen op de traditionele markt. Daarom zetten ze nu in op de elektrische automarkt.” Ook stelt het accountantsbureau dat bij de opkomst van elektrische auto’s het businessmodel van de huidige automotivebedrijven niet meer houdbaar is.