AMSTERDAM – Er bestaat geen één enkele groene technologie die de auto-industrie zal gaan beheersen.

In de toekomst zal men gebruik gaan maken van zeer uiteenlopende technieken als bijvoorbeeld elektrische auto’s, waterstofcellen en biobrandstoffen, zo denken de grootste autofabrikanten volgens persbureau Reuters.

Samengekomen op een waterstof- en brandstofcelconventie deze week in Vancouver, stellen vertegenwoordigers van de industrie dat de zoektocht naar nieuwe en schonere auto’s geen strijd tussen technologieën onderling moet worden.

Toegevoegde waarde

"Dat is onzin. Het gaat er helemaal niet om wie wint," vertelt Andreas Truckenbrodt, topman van AFCC, een bedrijf dat voor Ford Motor Co en Daimler AG onderzoek doet naar brandstofcellen.

"Al deze technologieën hebben hun eigen toegevoegde waarde," vertelt hij. Hij schetst een beeld van de auto-industrie waarin auto’s met verbrandingsmotoren gebroederlijk de weg zullen gaan delen met elektrische en door waterstof aangedreven voertuigen.

Petroleum

Lawrence Burns, vicepresident R&D bij General Motors Corp., stelt dat er geen wondermiddel bestaat dat de auto-industrie van de ene op de andere dag zal verlossen van haar afhankelijkheid van petroleum.

"We hebben een compleet pakket aan oplossingen nodig voor de overgang van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen", vertelt Burns, net nadat de autogigant faillissement heeft aangevraagd.

Over het failliet van het bedrijf uit Detroit weigerde Burns elk commentaar behalve dat de "nieuwe GM" zal draaien om het "heruitvinden van de auto en auto-industrie."

Subsidies

Met een behoorlijk bedrag aan subsidies, vanuit zowel de private als de overheidssector, en daarbij potentiële monsterwinsten voor de technologie die maatschappelijk het best geaccepteerd zal raken in de toekomst, is een concurrentiestrijd binnen deze sector echter onvermijdelijk.

Waterstof

De regering Obama stookte bij monde van Energieminister Steven Chu het vuurtje afgelopen maand nog eens extra op door voor te stellen om tweederde minder te gaan besteden aan onderzoek naar auto´s op waterstof en meer aan onderzoek naar onder andere biobrandstoffen.

Voormalig president George W. Bush noemde de door waterstofcellen aangedreven auto in 2003 nog het voertuig van de toekomst dat ervoor zou moeten zorgen dat de Verenigde Staten minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Chu daarentegen denkt dat het nog wel tien tot twintig jaar kan duren voordat deze technologie op grote schaal kan worden ingezet.

Critici

Topmensen van General Motors, Toyota Motor Corp., Honda Motor Co en de Daimler-Ford combinatie AFCC zijn het hiermee oneens en denken dat al in 2015 door brandstofcellen aangedreven auto´s op de markt zullen komen. In deze brandstofcellen wordt via een chemische reactie elektriciteit opgewekt uit waterstof.

Critici beweren dat door problemen wat betreft de productie en opslag van waterstof, en de immense kosten die samenhangen met bijvoorbeeld het bouwen van een netwerk van tankstations waar waterstof getankt kan worden, de waterstofmotor nooit een succes kan worden.

Wonder

Autofabrikanten zeggen dat de problemen bekend zijn en dat ze hun uiterste best om met oplossingen te komen.

"Brandstofcellen werken prima. De nadruk ligt nu op kostenbeperking. En we weten hoe we dat moeten doen", vertelt Truckenbrodt van AFCC. "Denkt u echt dat we miljoenen zouden uitgeven als we alleen maar op een wonder hoopten?"