UTRECHT - Het wegverkeer zal blijven groeien en daarom moet het energiegebruik van auto’s wereldwijd zo snel mogelijk halveren, zeggen vier grote internationale organisaties.

Juist nu de auto-industrie miljardeninjecties krijgt van overheden moet deze ook zelf de weg inslaan van duurzaamheid, met de ontwikkeling van zuiniger modellen en snelle invoering van de elektrische auto.

Dat menen UNEP, IEA, ITF en FIA, respectievelijk het VN-milieuprogramma, het Internationaal Energie Agentschap, het Internationaal Transport Forum en de Internationale Automobiel Federatie.

Het ‘50 by 50 Global Fuel Economy Initiative’ dat zij woensdag hebben gelanceerd laat zien hoe een gecoördineerd internationaal programma elk jaar 6 miljard vaten olie kan besparen en daarmee de CO2-uitstoot met 2 gigaton kan verlagen, 7 à 8 procent van het totaal dat elk jaar vrijkomt door het gebruik van fossiele brandstoffen.

Met eveneens concrete doelen voor 2020 en 2030 zou het brandstofgebruik per kilometer in 2050 half zo groot moeten zijn als nu. Dit is noodzakelijk, zo stellen de organisaties, aangezien het aantal auto’s in dezelfde periode zal verdrievoudigen.

Het doel zou haalbaar zijn met bestaande kosteneffectieve middelen, zoals het invoeren van betere motoren en koppelingen, groene banden en het gebruik van lichtere materialen. Met de uitvoering zou nog dit jaar begonnen moeten worden, zodat de emissiedoelen kunnen worden geïntegreerd in het nieuwe klimaatverdrag, waarover in december in Kopenhagen akkoord moet worden bereikt.

Met name de elektrische auto kan in de laatste maanden op veel extra aandacht rekenen. Bedrijven als General Motors, die nu miljarden ontvangen om overeind te blijven, worden bekritiseerd omdat zij de ontwikkeling van de elektrische auto, uit commerciële overwegingen, eind jaren ’90 stopzetten. Hun toenmalige product, de EV1, voldeed echter al aan gebruikerswensen, met name voor stadsverkeer.

Zelfs wanneer een elektrische auto wordt opgeladen met uit steenkool opgewekte elektriciteit stoot deze per kilometer aanzienlijk minder CO2 uit dan een conventionele verbrandingsauto.