AMSTERDAM - De TU Delft en de Oeso hebben becijferd dat een slooppremie voor auto's ouder dan zeventien jaar nauwelijks effect heeft op het milieu.

Het Ministerie van VROM heeft 150 miljoen euro klaarliggen voor deze premies. Hiermee wil het ministerie de koop van nieuwe, schonere auto's stimuleren.

De Technische Universiteit Delft en de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) hebben becijferd dat zo’n premie nauwelijks milieuwinst oplevert.

Tijdelijke milieuwinst

“De milieuwinst is ook maar tijdelijk omdat oude auto’s die worden aangeboden binnen korte tijd toch vanzelf bij de sloper belanden,” verklaart een woordvoeder van de TU Delft in het Parool. Bovendien wordt met oude auto’s over het algemeen weinig gereden.

“Als de premie er komt vanwege de fijnstof, kunnen ze die beter beperken tot diesels. Benzineauto’s veroorzaken nauwelijks roet. Meestal gebruikt de politiek het milieu als excuus om steun te verlenen aan de autobranche.”

Autoverkoop

Naast milieuwinst moet de slooppremie volgens de Bovag en het Ministerie namelijk ook zorgen dat de ingezakte autoverkoop weer op gang komt.

De woordvoerder van de TU Delft meldt verder dat hij 1.500 tot 2.000 euro wel erg duur vindt om een auto één of twee jaar eerder uit de roulatie te halen.

Moderne auto's

Voor het broeikaseffect werkt een slooppremie volgens de onderzoekers zelfs averechts omdat auto’s sinds 1990 nauwelijks minder zijn gaan verbruiken. De motoren zijn weliswaar zuiniger, maar het hoge gewicht van moderne auto’s heft die winst weer op.

Een nieuw model stoot dus vrijwel de zelfde hoeveelheid CO2 uit en bij het voortijdig slopen gaat bovendien energie verloren die nodig was om de auto te bouwen, aldus de TU Delft en Oeso. “Vijftien procent van de totale CO2-uitstoot tijdens de totale levensduur van een auto heeft plaats bij de productie.”