In een uiterste poging om de sympathie van het Amerikaanse volk te winnen, heeft General Motors een speciaal persbericht opgesteld. Hierin verexcuseert het concern zich tegenover het Amerikaanse volk voor de slechte prestaties van de afgelopen tijd.

General Motors biedt onder meer z’n excuses aan voor de naar eigen zeggen ‘slechte bouwkwaliteit’ van de recente producten. Bovendien zegt het concern te beseffen dat het Amerikaanse dealernetwerk te groot werd om de kwaliteit te waarborgen. Tenslotte geeft General Motors toe dat het te veel merken in de portefeuille heeft en dat het niet goed heeft ingespeeld op de ontwikkelingen in de automarkt.

De autogigant zegt het slachtoffer te zijn van een ‘perfect storm’: alles zat tegen. De benzineprijzen stegen en de kredietcrisis bracht de zaken in een stroomversnelling. General Motors zegt nu het tij gekeerd te hebben met de ontwikkeling van auto’s als de Chevrolet Volt en Malibu en de Cadillac CTS. Het concern beweert de kwaliteitsproblemen onder controle te hebben en binnenkort toonaangevend te zijn als het op het verbruik van de auto’s aankomt.

General Motors benadrukt nog maar weer eens dat de auto-industrie ‘cruciaal is voor de Amerikaanse economie en zelfs de nationale veiligheid’. Voor die laatste bewering draagt de autogigant aan dat de Amerikaanse overheid anders afhankelijk wordt van andere landen voor de legervoertuigen.