Bovag, RAI en Autorecycling Nederland komen met een eigen sloopregeling. Dit initiatief komt tot stand omdat gesprekken met de overheid hierover niets tot nu toe opleverden.

De sloopregeling richt zich op auto’s van 12 jaar en ouder. De drie brancheorganisaties hopen rond de kerst het definitieve plan te presenteren. Een pilot moet uitwijzen of de sloopregeling van de autobranche er ook daadwerkelijk komt.

Het ACEA, de belangenorganisatie voor de Europese automobielfabrikanten, gaat nog verder. Auto’s van acht jaar en ouder moeten niet alleen van ons wegennet worden gehaald, ze moeten naar de sloop. Het ACEA verdedigt dit ingrijpende advies door uiteen te zetten dat het vervangen van oude auto’s door nieuwe exemplaren jaarlijks 20 megaton CO2-uitstoot per jaar scheelt, 4,5 procent van de totale CO2-uitstoot op jaarbasis. De belangenorganisatie wil dat de auto’s naar de sloop gaan, omdat het milieuprobleem anders verschuift naar Oost-Europa en Afrika. Dat zijn de gebieden waar onze oude auto’s nu vaak naartoe gaan.