Eindelijk eens goed nieuws uit de hoek van General Motors: hun door een brandstofcel aangedreven HydroGen4 rijdt sinds kort rond in Duitsland.

Een brandstofcel zet zuurstof en waterstof om in elektriciteit. En daarop kun je auto’s laten rijden. Het zo geplaagde General Motors timmert al een tijdje aan de weg met deze HydroGen4. Nu rijden ook negen bedrijven in Berlijn rond met deze experimentele waterstofauto. De auto’s worden gereden in het kader van het Clean Energy Partnership waarbij de Duitse overheid onder meer probeert om waterstof voor dagelijks transport in te zetten.

General Motors is al tien jaar bezig met het HydroGen-experiment. Wereldwijd worden honderd HydroGen4’s ingezet voor dagelijks gebruik in Amerika, Japan, Korea, China en nu dus Duitsland. In de VS hebben 100.000 mensen zich aangemeld als testrijder. Inmiddel hebben al 3.400 mensen in deze auto gereden en is hij in gebruik bij dertig families. In totaal zijn al 700.000 kilometers afgelegd met deze techniek. In Berlijn wordt het onderhoud aan de waterstofauto gedaan door een speciaal getrainde Opel-dealer.

De HyrdoGen4 heeft 4,2 kilo waterstof aan boord. Dat wordt onder een druk van 700 bar opgeslagen. In 440 brandstofcellen wordt de waterstof door vermenging met zuurstof omgezet in elektriciteit dat de auto aandrijft. De enige uitstoot die deze auto heeft is waterdamp. Dat lijkt ideaal, maar waterstof kost veel energie om te produceren en om het spul onder een zo hoge druk in de auto te bewaren is ook niet efficiënt. Ook staat waterstof bekend als zeer licht ontvlambaar.