Eerder leek er geen steun te zijn voor het plan van de ChristenUnie om de leeftijdsgrens voor klassiekers te bevriezen, maar vanmiddag is het voorstel toch tegen verwachting aangenomen in de Tweede Kamer. Belangrijk is echter ook dat de bijtellingsregels voor oudere auto’s zwaar wordt aangescherpt.

Door deze wetswijziging wordt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor voertuigen ouder dan 25 jaar per 31 december 2011 bevroren. Dit wil zeggen dat de voertuigen die op die datum 25 jaar of ouder zijn onder de vrijstelling blijven vallen, maar dat voertuigen die op die datum jonger zijn niet meer van de vrijstelling gebruik kunnen maken. De ChristenUnie wilde dit omdat er steeds meer gebruikt wordt gemaakt van dit soort auto’s voor het dagelijkse verkeer (vanwege de gunstige belasting), terwijl de vrijstelling oorspronkelijk is bedoeld voor hobbyisten. Dat is onder meer ongunstig voor de CO2-uitstoot. Omdat het amendement is aangenomen is deze wetswijziging definitief.

Een andere belangrijk onderdeel in dit amendement is echter dat de leeftijdsgrens van auto’s waarvoor een gunstig bijtellingsregime geldt, wordt verhoogd van 15 naar 25 jaar. Op dit moment geldt, dat als je privé een auto rijdt van ouder dan 15 jaar, je bijtelling krijgt over de huidige waarde in plaats van de nieuwwaarde. Interessant bij bijvoorbeeld een S-klasse van 16 jaar oud. Maar vanaf 2010 gaat die grens naar 25 jaar. Ook dit is definitief.

De rest van het belastingplan 2009, met bijvoorbeeld een verhoging van de slurptaks, is onverkort aangenomen.