Volgens een rapport van het Europese platform van duurzame energie en Greenpeace is het mogelijk om in 2090 de wereld zonder fossiele brandstoffen te laten functioneren. Daarvoor zijn investeringen van biljoenen dollars nodig.

De European Renewable Energy Council (EREC) en Greenpeace hebben afgelopen maandag een rapport uitgebracht, waarin zij aangeven dat het in 2090 mogelijk is zonder fossiele brandstoffen te leven. Dan moet de samenleving door duurzame energie worden aangedreven. Het EREC is de Europese vertegenwoordiger van producenten van en onderzoekers naar duurzame energie.

Als de energiecentrales vlug kunnen overschakelen naar duurzame energie, zijn in 2050 al geen kolencentrales meer nodig. Om de fossiele brandstof uit te bannen is volgens het rapport alleen al tot 2030 een investering van 14,7 biljoen dollar nodig. Dat is de periode die in de studie het nauwkeurigst is bekeken. Greenpeace en EREC denken dat zo’n omschakeling nodig is om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Daaronder wordt door de EU een verhoging van de gemiddelde temperatuur verstaan van twee graden Celcius ten opzichte van vóór de industriële revolutie.

Het rapport schrijft als eerste maatregelen voor dat alle subsidies op fossiele brandstof en kernenergie worden opgeheven. Broeikasgassen moeten worden teruggedrongen en er moet wettelijk een minimaal gebruik van duurzame energie worden vastgelegd. Gebouwen en voertuigen moeten efficiënter met hun erergie omgaan.

Duurzame energie is al bezig aan een flinke opmars. In 2007 is de omzet daarin verdubbeld ten opzichte van 2006 tot zo’n 70 miljard dollar. In 2030 kan dertig procent van de wereldwijde energievoorziening bestaan uit duurzame energie en in 2050 kan dat zijn gegroeid tot vijftig procent.