De autofabrikanten hebben in het Europees Parlement een nederlaag geleden: hun plan om de CO2-normen voor 2012 stapsgewijs in te voeren, gaat niet door. In plaats daarvan moeten auto’s in dat jaar in één klap aan de uitstootnorm van 130 gram CO2 per kilometer voldoen.

Volgens de Europese Unie moeten autofabrikanten in 2012 voldoen aan de uitstootnorm van gemiddeld 130 gram per kilometer op hun nieuwe auto’s. De auto-industrie wilde die norm graag stapsgewijs invoeren, waarbij de 130 gram-grens pas later in zicht kwam. Nu bedraagt de gemiddelde CO2-uitstoot nog 160 gram.

Als de nieuwe maatregel van kracht is, betalen fabrikanten 20 euro boete per te veel uitgestoten gram CO2. In 2015 wordt die boete verhoogd naar 95 euro per gram. Verder worden fabrikanten geacht bij een uitstoot van 130 gram nog tien gram extra besparing bijeen te sprokkelen door alternatieve maatregelen zoals het gebruik van bio-brandstof of het stimuleren van een schoner rijgedrag.