De Postbank heeft een uitgebreide enquête gehouden over autokosten. De Nederlander blijkt niet gemakkelijk afstand te doen van zijn heilige koe, ook al wordt het een melkkoe.

Het Postbank Economisch Bureau heeft een onderzoek gedaan naar de economische aspecten van de auto. Een week lang heeft kun ‘vraag van vandaag’ in dat teken gestaan. Dagelijks waren er gemiddeld 47.000 respondenten.

Uit de ondervraging blijkt dat als Nederlanders moeten gaan bezuinigen ze dat eerst op de vakantie doen (52,7 procent), daarna wordt bespaard op kleding (24,5 procent) en pas dan is het de beurt aan de auto. Bij 18,1 procent van de respondenten komt hij als eerste mogelijkheid tot besparing tevoorschijn. Alleen het eten wordt door minder ondervraagden (4,7 procent) als mogelijkheid tot bezuinigen gezien.

Door 48 procent van de ondervraagden worden brandstofkosten gezien als grootste kostenpost voor de auto. En dat terwijl de meerderheid aangeeft niet te doen aan het ‘nieuwe rijden’. De afschrijving wordt genoemd door 22 procent. Onderhoud wordt door tien procent gezien als grootste kostenpost en zes procent noemt de verzekering. Als er op de auto bespaard moet worden, kiest 39 procent voor langer afschrijven wat betekent dat minder snel een nieuwe auto wordt gekocht. Brandstof is dus niet het eerste waarop wordt bezuinigd; 34 procent van de ondervraagden kiest voor minder rijden als besparingsmogelijkheid.

 

Benzine 2 euro

De volgende vraag die de Postbank loslaat is wat de automobilist doet als de brandstof twee euro per liter kost. Vijftien procent doet dan de auto weg; 72 procent houdt hem gewoon. Vervolgens geeft 39 procent aan minder te gaan autorijden, terwijl dure brandstof voor 48 procent geen reden is om de auto te laten staan.

Tot slot blijkt uit de enquête dat als de autokosten honderd euro per maand omhoog gaan (vijf procent koopkrachtverlies voor een modaal inkomen) 28 procent de auto verkoopt. Slechts tien procent van alle mensen denkt dat door het rekeningrijden de files gaan verdwijnen en 61 procent ziet het zitten om de wegenbelasting af te schaffen en in de plaats daarvan de verkeersboetes te verhogen.