AMSTERDAM - Pre-crash Safety. Dat is de naam die Toyota heeft meegegeven aan een nieuw veiligheidssysteem dat vanaf 2003 deel uitmaakt van de nieuwe modellen.

Het systeem is gebaseerd op drie pijlers: de Pre-crash Sensor; de Pre-crash Veiligheidsgordel en de Pre-crash Brake Assist. De Sensor zorgt voor de positieherkenning van objecten door gebruik te maken van radargolven. Een nieuw ontwikkelde Elektronische Controle Unit (ECU) taxeert of een aanrijding in het verschiet ligt, aldus Toyota.

Als is vastgesteld dat een aanrijding onontkoombaar is verhoogt de Pre-crash Veiligheidsgordel de spankracht om de bestuurder en/of passagier op de plaats te houden. De Pre-crash Brake Assist wordt onmiddellijk geactiveerd zodra de bestuurder het rempedaal activeert zodat de snelheid voorafgaand aan een aanrijding aanzienlijk minder is.