Vanaf 2012 gaat heel Nederland voor de bijl: dan komt er een kilometerheffing voor alle automobilisten. De vrachtauto’s zijn al in 2011 aan de beurt.

De ministerraad heeft namelijk ingestemd met een voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat voor een kilometerprijs op alle Nederlandse wegen, gedifferentieerd naar tijd, plaats en milieukenmerken. Het inningsysteem, dat in 2012 in werking treedt, werkt op basis van gps-technologie. Naar verwachting is het systeem in 2016 volledig uitgerold.
Vanaf 2008 zullen onder andere rond Amsterdam proeven worden uitgevoerd om te kijken op welke plaatsen het op welke tijden druk is. De kilometerheffing komt in de plaats van de vaste autobelastingen (motorrijtuigenbelasting, bpm en het Eurovignet voor vrachtauto’s.