Een groot aantal fleetowners (45%) blijkt nog niet bezig te zijn met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en groene labels in hun wagenpark.

Dit blijkt uit een onderzoek dat marktonderzoeksbureau Heliview in opdracht van BMW heeft uitgevoerd onder 300 fleetmanagers. Dat de wagenparkbeheerders er nog niet mee bezig zijn, komt voor een groot deel wegens informatiegebrek, 36 procent van de ondervraagden heeft zelfs geen idee welke merken auto’s met groene labels leveren.
Het zijn overigens de kleinere bedrijven (tot 50 auto’s) die nog weinig doen met ‘groene’ auto’s, maar zij zijn verhoudingsgewijs wel meer van plan om in te spelen op strengere wetgeving na het krijgen van meer informatie over de mogelijke financiële consequenties.
Bij bedrijven met grotere wagenparken speelt imago vaak een belangrijkere rol waardoor schonere auto’s eerder in beeld komen dan bij kleinere bedrijven. De meest genomen mvo-maatregelen in de wagenparken zijn roetfilters op de auto’s (43%); kleinere auto’s of zuiniger rijden speelt veel minder.