De door SUV- en supersportwagenbezitters zo verfoeide slurptax wordt nog ingrijpender dan verwacht. Het kabinet gebruikt het extra geld dat hiermee vrijkomt voor een beperktere stijging van de dieselaccijns.

Dat heeft minister Bos gisteren aan de Tweede Kamer laten weten. Hoe de regering precies de extra inkomsten uit de slurptax verwerft, is nog niet bekend. Waarschijnlijk kiest Bos voor een verlaging van de grenswaarden, die op Prinsjesdag op 200 gram (diesel) en 240 gram (benzineauto’s) zijn vastgesteld.
De extra inkomsten stellen de overheid in staat om de voorgenomen verhoging van de dieselaccijns te beperken tot twee procent. Oorspronkelijk had het kabinet-Balkenende ingezet op een accijnsverhoging van drie procent in 2008, maar op aandringen van het CDA is die maatregel nu afgezwakt.