Autobedrijven moeten vaker verplicht kilometerstanden invoeren en bij de tenaamstelling van een kenteken moet een automatische signalering van de kilometerstand plaatsvinden.

Autobedrijven moeten vaker verplicht kilometerstanden invoeren en bij de tenaamstelling van een kenteken moet een automatische signalering van de kilometerstand plaatsvinden.
 
Dat staat in een advies van Stichting Nationale Autopas en de RDW aan Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat. Verder willen beide instanties dat het terugdraaien van kilometertellers strafbaar wordt gesteld.
Door vaker kilometerstanden in het systeem in te voeren wordt een gedetailleerdere kilometerhistorie van een auto opgebouwd. Verdacht lage kilometerstanden komen dan sneller aan het licht.
Als de minister het advies overneemt, wordt de database waarin de kilometerstanden worden opgeslagen in het vervolg beheerd door de RDW. De rol van Stichting Nationale Autopas verschuift dan naar het voorlichten van het publiek.