Jaarlijks neemt de Zweedse politie in verband met het strenge alcoholbeleid flink wat alcoholhoudende dranken in beslag. In tegenstelling tot bij sommige andere politiekorpsen is de in beslag genomen drank niet voor eigen gebruik.

Jaarlijks neemt de Zweedse politie in verband met het strenge alcoholbeleid flink wat alcoholhoudende dranken in beslag. In tegenstelling tot bij sommige andere politiekorpsen is de in beslag genomen drank niet voor eigen gebruik.
 
In Zweden wordt het namelijk gebruikt voor de productie van ethanol. Veel Zweden smokkelen drank over de grens vanwege de hoge alcoholaccijnzen in eigen land. Alles wat de douane in handen krijgt, verdwijnt direct richting de biobrandstof-fabrieken. Daar worden de bieren, wodka’s en andere vrolijk stemmende dranken omgezet in biogas.
Zweden loopt voorop met biobrandstoffen: een kwart van de bussen in de stad rijdt op ethanol en de gemeente is vastbesloten dat aandeel in de toekomst te vergroten. ‘Groene’ auto’s kunnen gratis parkeren in twintig grotere steden en in het centrum van Stockholm hoeft voor een auto op ethanol geen congestion tax te worden betaald.