ATHENE - De honkbalwedstrijd Nederland - Japan ismaandagavond even voor acht uur een kwartier stilgelegd door descheidsrechters. Bondscoach Robert Eenhoorn wilde in degelijkmakende helft van de vijfde inning werper Eelco Jansen voorde startende pitcher Diegomar Markwell inbrengen. De Japannerstekenden protest aan omdat Nederland geen reserves op de startlijsthadden opgegeven.

Bondscoach Eenhoorn was van mening dat dat niet hoefde. De ledenvan de internationale honkbalfederatie doken in hetregelementenboek en concludeerden dat Nederland gelijk had. Met eenstand van 4-3 in het voordeel van Japan werd de wedstrijd hervat.