MARKOPOULO - Schutter Dick Boschman is er maandag bij deOlympische Spelen niet in geslaagd de finale te bereiken op hetonderdeel 10 meter luchtgeweer. De sergeant van de KoninklijkeLandmacht beëindigde de kwalificaties op het Markopoulo-complex opeen teleurstellende achttiende plaats.

Dat was niet voldoende voor de door hem verwachte finaleplaats."Misschien ben ik wel niet goed genoeg", concludeerde eenaangeslagen Boschman. "de voorbereiding is perfect verlopen, maarop het moment dat ik hier begon viel de spanning als een deken overme heen."

Schoten

Boschman verprutste het in de eerste serie van tien schotenwaarin hij vier keer de maximale score (10) miste. "Met viernegens weet je dat je je in de resterende vijftig schoten eigenlijkgeen enkele misser meer kunt permitteren." Hij bereikteuiteindelijk nog wel zijn gewenste niveau, maar het was nietvoldoende voor een plaats bij de laatste acht.