De juridische betekenis van de 'bindende verklaring' over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne is nog te vaag. Dat staat in een advies van de Raad van State (RvS), het belangrijkste adviesorgaan van de regering.

Volgens de RvS is de toelichting bij het wetsvoorstel niet duidelijk genoeg over wat het in juridische zin nou wel en niet betekent. Ook de betekenis voor Oekraïne, dat niet heeft getekend voor de verklaring, is niet voldoende helder gemaakt.

In december stemden 28 EU-leiders in met de toevoeging op het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dat gebeurde op verzoek van ons land, om zorgen bij Nederlandse nee-stemmers in het referendum over het Oekraïne-verdrag weg te nemen. Het Nederlandse parlement moet er nog mee instemmen.

Een belangrijk element is dat het verdrag Oekraïne geen recht geeft op (kandidaat-)lidmaatschap van de EU. Ook staat in het besluit dat het verdrag EU-lidstaten niet verplicht tot extra veiligheidsgaranties of financiële verplichtingen.

Aan de tekst van de associatieovereenkomst zelf is niets veranderd.