De invloedrijke Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) dringt er bij de regering op aan om in te stemmen met het Oekraïneverdrag. Daarmee zou het 'nee' van het referendum genegeerd worden.

De Volkskrant schrijft dat het in de lijn der verwachting ligt dat premier Rutte het advies van de AIV wil overnemen. Op 15 december moet Rutte met een laatste poging proberen een deal te sluiten in Brussel zodat het verdrag doorgang kan vinden. 

Het kabinet is wettelijk verplicht om te reageren op adviezen van de AIV. Het advies van de AIV komt overeen met het standpunt dat premier Rutte tot nu toe innam in deze kwestie.

"Als Nederland het verdrag verwerpt, dan wordt dit door de Russische president Poetin gezien als zwakte van Europa en dat kan hem aanmoedigen om de destabilisatie van Oekraïne te intensiveren", aldus de voorzitter van de AIV, Jaap de Hoop Scheffer.

Solidariteit

Daarnaast doet oud-secretaris-generaal van de NAVO een beroep op de solidariteit van de Nederlanders met de Oekraïners.

De Hoop Scheffer zegt dat het AIV zich realiseert dat er een politiek lastige situatie is ontstaan, maar dat het kabinet en de Kamer niet verplicht zijn de uitkomst van het referendum op te volgen. "Diverse partijen keren zich tegen het verdrag. Ze zullen elk hun eigen afweging moeten maken.''

Wel vindt de voorzitter het beter als multilaterale verdragen zoals het Oekraïneverdrag in de toekomst niet meer worden voorgelegd in een referendum. "Dit soort beslissingen is gecompliceerd; het is buitengewoon ingewikkeld om alle belangen af te wegen."