Het kabinet wil de uitslag van het referendum over het verdrag tussen de EU en Oekraïne eind juni met de Europese staats- en regeringsleiders bespreken. 

Op 28 en 29 juni is er een Europese top. Het kabinet is "van zins" de uitslag van de volksraadpleging en het verdrag dan aan de orde te stellen, heeft minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) dinsdag in een brief de Tweede Kamer laten weten.

Een meerderheid van de stemmers wees het zogeheten associatieakkoord op 6 april af. Het kabinet stelde daarop dat het verdrag niet zomaar meer kon worden geratificeerd.

Volgens Koenders is de kwestie al in diverse bijeenkomsten van EU-ministers ter sprake gebracht. "Er zijn bij deze ontmoetingen nog geen afspraken gemaakt over de inhoud of reikwijdte van een mogelijke oplossing", aldus Koenders. Ook met Kiev is de uitslag verscheidene malen besproken.

Video: Waar ging het Oekraïne-referendum om?

In 60 seconden: Het Oekraïne-referendum
In 60 seconden: Het Oekraïne-referendum