Wat mede-initiatiefnemer Bart Nijman van GeenPeil betreft gaat het referendum van 6 april niet zozeer over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, maar meer over de toekomst van de EU en de staat van de Nederlandse democratie.

"Bij een 'nee' bepaalt het kabinet wat de democratie in Nederland nog waard is", zegt Nijman in een uitgebreid interview met NU.nl, waarin hij verklaart waarom hij dit referendum op touwen heeft gezet en wat hij hoopt te bereiken.

Dit associatieverdrag draait om handel en levert Nederland geld op. Wat is daar mis mee?

"Dat is wat de voorstanders zeggen, maar dat is slechts deels waar. Het gaat ook over verregaande politieke en militaire samenwerking. Bovendien is er geen associatieverdrag nodig om handel te drijven, daar kan de Europese Unie gewoon een handelsverdrag voor afsluiten."

"Als je verder bladert in dat associatieverdrag, dan kom je artikelen tegen over politieke integratie; over normen die wij in de EU hoog in het vaandel hebben staan zoals homorechten. In artikel 10 staan afspraken over hoe Oekraïne haar Russische wapentuig ter zijner tijd moet vervangen voor Europees materieel."

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) erkende vorige week in een interview met NU.nl dat dit wel degelijk meer is dan een handelsverdrag. Het associatieverdrag sluit de EU om de Oekraïners te helpen om de rechtstaat op orde te krijgen, om corruptie te bestrijden en om minderheden zoals LHBT'ers te emanciperen.

"Er is in november in het Oekraïens parlement gestemd over een homo-wet die regelde dat homo's ook mochten werken, die mochten dat dus kennelijk nog niet. Dat kostte drie stemrondes voordat het werd aangenomen met als reden: stem nou voor, want de EU wil dat zo graag. Uiteindelijk leggen ze de rechten van homo's alleen maar vast omdat iemand anders daarom vraagt, niet omdat ze het zelf willen. Het is geen emancipatie die vanuit dat land zelf komt."

Wat is er mis met het gegeven dat de EU er kennelijk voor kan zorgen dat de rechten van minderheden gerespecteerd worden? In het zuiden van Amerika wilden de slavenhouders ook niet af van de slavernij, maar werd hen dat opgelegd omdat dat the right thing to do was.

"Ook daar brak destijds oorlog over uit."

Maar wel voor de goede zaak.

"Het duurde vervolgens wel decennia voordat de slavernij werd afgeschaft en nog steeds worden de zwarte Amerikanen daar niet door iedereen als volwaardig gezien."

Wat is er dan mis met die strijd voor gelijke rechten?

"De strijd is zeker goed. Het verbeteren van je land en versterken van je democratie zijn prijzenswaardige idealen. Het punt is alleen dat niet iedereen in Oekraïne dat zo ziet. Die emancipatie dwing je namelijk niet af met regels op een stukje papier. Dat moet uit de bevolking zelf komen."

Een meerderheid van de Oekraïners heeft er juist voor gekozen dat zij willen dat hier een einde aan komt. Zij willen mensenrechten, een functionerende democratie en een rechtstaat. Zij willen toe naar die Europese manier van leven.

"Die meerderheid is een betwistbaar aantal. In het westen van Oekraïne zal dat zo zijn, maar in het oosten is er oorlog. Daar zijn mensen, geholpen door Poetin, die gewoon bij Rusland willen horen. Die streven de Europese waarden niet na. Er zijn heel veel Oekraïners die dat wel willen en zeker in het westen laten die van zich horen. Maar ik denk niet dat een meerderheid in het oosten dat wil, anders was er geen oorlog over uitgebroken."

Die stelling klopt niet. Een democratisch gekozen meerderheid in het Oekraïens parlement was en is voor dit associatieverdrag. Het was Janoekovitsj die onder druk van Poetin het verdrag niet ondertekende. Een meerderheid is voor.

"Dat klopt, daar was een meerderheid voor." (Stilte) "Ja, dat is waar. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik mij niet goed genoeg verdiept heb in het politieke systeem van Oekraïne om te weten hoe de verhoudingen daar liggen. Maar in het oosten liggen die kennelijk toch anders."

Dus als een meerderheid van de Oekraïners uitspreekt dat zij onze waarden en onze Europese manier van leven willen overnemen, waarom zou je dat niet willen steunen?

"Dan moeten ze eerst zelf laten zien dat ze corruptie en homohaat te lijf kunnen gaan en dan kunnen we elkaar ergens halverwege tegenkomen."

"Je zet er meer druk op door Oekraïne eerst te dwingen om uit zichzelf te verbeteren. Daarna beloon je ze met een associatieverdrag. Anders krijg je Griekse toestanden waar Athene overal bij het kruisje tekende, maar bij de eerste en beste crisis donderde dat hele land in elkaar omdat ze niet de Europese standaarden hadden overgenomen."

"Draai het eens om, laat Oekraïne eerst uit zichzelf voldoen aan de eisen, voordat we ze belonen met een associatieverdrag."

Europa heeft die kennis en expertise om corruptie te bestrijden en heeft ervaring met de emancipatie van homo’s. Waarom zouden we ze niet daarbij helpen als ze daarom vragen?

"Waarom zou je jezelf nog meer ellende op de hals halen en praktisch een nieuwe Koude Oorlog beginnen, als er momenteel zoveel brandjes in Europa woeden. Griekenland heeft de financiën nog steeds niet op orde en er spoelen daar vluchtelingen met duizenden tegelijk aan. Ondertussen dreigt een Brexit en houdt Frankrijk zich al jaren systematisch niet aan de begrotingsnorm." 

"Als alle landen samen zouden zeggen: wij gaan deze brandjes samen blussen, dan kom je misschien nog ergens en krijg je de bevolking achter je. Maar dat zie ik op dit moment niet."

"Dit gaat te snel en je verliest daarmee het vertrouwen van de de burger. Daarmee verliest het bestuur aan gezag en dat raakt aan de democratische validiteit van het bestuur."

U heeft het over toetreding van Oekraïne tot de EU, maar in het associatieverdrag wordt er met geen woord gerept over toetreding.

"Dat hebben ze heel slim gedaan. Het argument van het ja-kamp is dat de EU vaker associatieverdragen heeft gesloten. Dat klopt, maar dit is wel de dikste en hiervan is zowel vanuit de Brusselse als de Oekraïense zijde verschillende malen de wens uitgesproken om EU-toetreding van Oekraïne te bewerkstelligen. Van Rompuy (oud-EU-president) heeft letterlijk gezegd dat Oekraïne op termijn zal toetreden, de EU-uitbreidingscommissaris heeft die wens eveneens uitgesproken en ook Juncker (EU-commissaris) is voorstander."

Gaat dit referendum dan over het associatieverdrag of, zoals u dat ervaart, over de expansiedrift van de EU?

"Wij zijn het referendum aangegaan om een keer gehoord te worden over Europese besluiten. Ik ben niet tegen de EU. De EU is een goed ding, natiestaten kunnen het in een globaliserende wereld met machtsblokken als de VS, China en Zuid-Amerika niet op eigen houtje af. Maar je kunt ook een economisch blok vormen zonder geforceerde politieke eenwording waarbij je de cultuur van de verschillende natiestaten door een en dezelfde trechter probeert te proppen."

"Europa zou nu de tijd en energie moeten gebruiken om de bevolking warm te houden voor Europa. Je kunt de EU er niet centraal doorheen drammen als de mensen zelf groeiende bezwaren en zelfs afkeer krijgen tegen de EU. We doen dit referendum niet omdat we een afkeer voelen, maar omdat we vrezen dat als die afkeer groeit dat ook hier tot grote problemen zal leiden."

Over wat voor problemen heeft u het dan?

"Over de afbrokkeling van de democratie."

U maakt zich zorgen over het democratisch tekort, maar dit associatieverdrag is al op democratische wijze door de Tweede Kamer goedgekeurd.

"Dat klopt, maar nu het verdrag door het referendum met terugwerkende kracht moet worden uitgelegd staan de politici met hun mond vol tanden. Het is een handelsverdrag, zeggen ze. Dat is het niet. Dan zeggen ze: jij bent vriendjes met Poetin. Sorry, maar dat is geen argument, dat is bangmakerij. Het zou grappig zijn als het niet om zoiets belangrijks zou gaan, namelijk de democratie. De kiezers die 6 april 'nee' zegt doet dat niet om Poetin te helpen. Deze bangmakerij is een manier om geen argumenten voor dit verdrag te hoeven geven."

"Ik ben best bereid om overtuigd te worden van het nut van dit verdrag. Ik wil echt wel ja stemmen, als ze maar uitleggen hoe het verdrag mij helpt en hoe het de EU helpt. Ik hoor die argumenten niet."

Die argumenten hebben de revue al gepasseerd in het debat in de Tweede Kamer. Is het niet de verantwoordelijkheid van de burger om zich daar in te verdiepen als hij dat belangrijk vindt?

"Aan de ene kant heeft de burger inderdaad de verantwoordelijkheid om het debat te volgen, maar aan de andere kant is dit verdrag aangenomen zonder dat ook maar een iemand van het kabinet of van de voorstanders een debat met de bevolking heeft geëntameerd over waarom dit verdrag zo belangrijk is. Dat zouden ze bij dit soort grote EU-vraagstukken wel moeten doen."

U vindt dat de politici zich te weinig verantwoorden en het mandaat van de kiezer voor lief nemen. Dit referendum is een soort corrigerende tik. Hoe vaak bent u van plan zo'n tik uit te delen?

"Wat mij betreft bij alle grote Europese onderwerpen. Echt niet voor elk wissewasje. Dat zou een obstructie van de democratie zijn, zeker wanneer een wet snel moet worden ingevoerd."

Wat is voor GeenPeil een opkomstpercentage dat acceptabel is?

"Ik hoop vooral de drempel van 30 procent te halen en daar ver boven te gaan zitten. Bij voorkeur minimaal 37,4 procent, want dan zitten we eentiende boven het opkomstpercentage van de EU-parlementsverkiezingen van 2014. Maar, hoe hoger de opkomst, hoe steviger de uitkomst. In het meest ideale geval wil je dat minimaal 50 procent van de kiesgerechtigde naar de stembus gaat."

Uiteindelijk gaat het om een raadgevend referendum en kan het kabinet de uitslag gewoon naast zich neerleggen.

"Dat zou de stelling van GeenPeil bewijzen dat helemaal niet meer uitmaakt wat de kiezer wil. De besluiten worden dan kennelijk door Brussel, Den Haag en de lidstaten genomen, en de burger moet maar zijn bek dichthouden. Bij een 'nee' bepaalt het kabinet wat de democratie in Nederland nog waard is."